TIÊU CHUẨN VÀ BẢO HÀNH

TRỞ VỀ CĂN CỨ

Trong thời gian bảo hành, bằng cách gửi yêu cầu RMA, thiết bị sẽ được sửa chữa bởi Trung tâm dịch vụ ủy quyền của Ruggetech gần địa điểm của bạn

SỰ MỞ RỘNG

Trong thời gian bảo hành, bằng cách gửi yêu cầu RMA, thiết bị sẽ được sửa chữa bởi Trung tâm dịch vụ ủy quyền của Ruggetech gần địa điểm của bạn