Giới thiệu về công ty.

Nhiệm vụ của chúng ta

Cam kết của chúng tôi là giúp chúng tôi liên lạc với các công ty lớn nhất trong các lĩnh vực hậu cần, quân sự, vận tải và sản xuất công nghiệp như ngành công nghiệp ô tô. Chúng tôi đưa ra yêu cầu của mình và chúng tôi đặt ra mục tiêu đưa ra thị trường công nghệ trong những môi trường đó là bắt buộc.

Ruggetech cũng là mục tiêu không chỉ là nhà cung cấp phần cứng mà là sử dụng tài nguyên nội bộ để phát triển các ứng dụng dọc tùy chỉnh theo nhu cầu của từng khách hàng, một nhóm lớn các nhà phát triển phần mềm đang bận rộn nghiên cứu các giải pháp ad hoc mới mang lại giá trị gia tăng rõ rệt hàng ngày công việc.

Lịch sử của chúng tôi

Ruggetech nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng của mình những kiến thức chuyên môn có được qua nhiều năm kinh nghiệm trong ngành truyền thông không dây và thị trường chuyên nghiệp.

Hãy liên lạc để biết thêm về công ty của chúng tôi và các sản phẩm của chúng tôi