STANDARD OCH EXTENDERAD GARANTI

RETURN TO BASE

Under garantiperioden, genom att skicka ut RMA-förfrågan, repareras enheten av ett Ruggetech Authorized Service Center nära din plats

FÖRLÄNGNING

Under garantiperioden, genom att skicka ut RMA-förfrågan, repareras enheten av ett Ruggetech Authorized Service Center nära din plats