Olyckshändelse

Tack vare denna förlängning kommer enheten att täckas av en förlängd garanti vid oavsiktlig skada enligt anvisningarna i dokumentet