ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, αποστέλλοντας αίτημα RMA, η μονάδα θα επιδιορθωθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Ruggetech κοντά στην τοποθεσία σας

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, αποστέλλοντας αίτημα RMA, η μονάδα θα επιδιορθωθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Ruggetech κοντά στην τοποθεσία σας