Pravidla a podmínky

PŘEHLED

Tato webová stránka je provozována společností Midi Srl. Po celém webu se termíny "my", "us" a "our2" odkazují na Midarex Srl (ruggetech.com). Midarex Srl nabízí tyto webové stránky včetně všech informací, nástrojů a služeb, které jsou z této stránky k dispozici, po přijetí všech zde uvedených podmínek, podmínek, zásad a upozornění.

Návštěním našich stránek a / nebo nákupem něčeho z nás se můžete zapojit do naší služby a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími smluvními podmínkami (smluvními podmínkami, smluvními podmínkami), včetně těchto dodatečných smluvních podmínek a zásad uvedených v tomto dokumentu a / nebo dostupných hypertextovým odkazem. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné na uživatele, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky, dodavateli, návrháři a / nebo přispěvateli obsahu.

Přečtěte si prosím pečlivě tyto Smluvní podmínky před tím, než přistupujete nebo použijete naše webové stránky. Přístup nebo použití jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito smluvními podmínkami. Pokud nesouhlasíte se všemi smluvními podmínkami této smlouvy, nemusíte mít přístup na webové stránky ani používat žádné služby. Pokud se tyto smluvní podmínky považují za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto smluvní podmínky.

Veškeré nové funkce nebo nástroje, které se přidávají k aktuálnímu úložišti / webové stránce, budou rovněž předmětem smluvních podmínek. Nejnovější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a / nebo změnami na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku. Vaše další užívání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn znamená přijetí těchto změn.

ODDÍL 1 - PODMÍNKY ONLINE STORE / WEBSITE / PRODUCTS

Tím, že souhlasíte s těmito smluvními podmínkami, uvedete, že ve vaší zemi, státě nebo provincii bydliště máte nejméně věkový věk, nebo že jste ve Vaší zemi, státě nebo provincii, ve které žijete, nám svůj souhlas povolit některým vašim malým závislým osobám používat tento web.

Nesmíte používat naše produkty k jakýmkoli nezákonným nebo neoprávněným účelům, ani při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale neomezené, na autorská práva).

Nesmíte přenášet škodlivý software, červy nebo viry nebo data ani žádný kód destruktivní povahy.

Porušení nebo porušení kteréhokoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení služeb.

ODDÍL 2 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu z jakéhokoli důvodu.

Chápete, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být převeden nezašifrovaný a zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny přizpůsobené technickým požadavkům připojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou vždy při přenosu přes sítě zašifrovány.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část produktu, službu, využívání služby nebo přístup ke Službě nebo jakémukoli kontaktu na webu, přes který je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu námi.

Názvy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro usnadnění a nebudou tyto podmínky omezovat nebo jinak ovlivňovat.

ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOSTI A NAŘÍZENÍ INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace dostupné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Název a popis materiálu / produktů na těchto stránkách je určen pouze pro obecné informace a neměl by se spoléhat nebo být používán jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání na materiál na těchto stránkách je na vlastní nebezpečí.

Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace, nutně, nejsou aktuální a jsou k dispozici pouze pro vaši referenci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravovat obsah tohoto webu, ale nemáme povinnost aktualizovat žádné informace na našich stránkách. Souhlasíte, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 - MODIFIKACE SERVISU A CENY

Ceny našich produktů mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo přerušit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez upozornění kdykoliv.

Nebudeme zodpovědní vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli změny, změny ceny, názvy produktů nebo popisy, které mění pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5 - VÝROBKY NEBO SLUŽBY (pokud jsou použitelné)

Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webové stránky. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi zásadami pro vrácení.

Vynaložili jsme maximální úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich výrobků, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení vašeho počítače na displeji jakékoli barvy bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografický region nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo cen produktů mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění, a to na základě vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli přerušit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka pro jakýkoli produkt nebo službu na tomto webu je neplatná, pokud je zakázáno.

Nezaručujeme, že kvalita produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání nebo že chyby ve službě budou opraveny.

ODDÍL 6 - PŘESNOST INFORMACÍ NA FIXOVÁNÍ A ÚČTY

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou nám uveďte. Můžeme dle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat zakázky umístěné nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a / nebo příkazy, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. V případě, že objednávku změníme nebo ji zrušíme, můžeme vás pokusit o upozornění kontaktováním e-mailu nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době, kdy byla objednávka doručena. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho názoru zdají být umístěny prodejci, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že budete okamžitě aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy, čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a podle potřeby vás kontaktovat.

Podrobnější informace naleznete v našich zásadách pro vrácení.

ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Mohli bychom vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemáme kontrolu ani kontrolu, ani vstupy.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům, jak jsou a jsou k dispozici bez jakýchkoliv záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Nebudeme mít žádnou odpovědnost, která by vznikla v souvislosti s používáním volitelných nástrojů třetích stran.

Jakékoli používání opčních nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vlastní nebezpečí a diskrétnost a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, na kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem třetích stran.

Můžeme také v budoucnosti nabízet nové služby nebo funkce prostřednictvím webové stránky (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Takové nové funkce a / nebo služby budou rovněž podléhat těmto smluvním podmínkám.

ODDÍL 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím našich seznamů produktů / služeb nebo webových stránek mohou obsahovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás směřují k webovým stránkám třetích stran, které s námi nejsou. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a my nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jiné materiály, produkty ani služby třetích stran.

Nemáme žádnou odpovědnost za škody nebo škody spojené s nákupem nebo použitím zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí uskutečněných v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Přečtěte si pozorně zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že je porozumíte dříve, než se zapojíte do jakékoli transakce. Reklamace, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ODDÍL 9 - PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, VZÁJEMNÉ ZPŮSOBY A JINÉ PODPORY

Pokud nám na základě žádosti zašlete určité konkrétní podání (například soutěžní příspěvky, zprávy, blogy nebo články) nebo bez žádosti od nás, pošlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, poštou nebo jinak (souhrnně "komentáře") souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravit, zkopírovat, publikovat, distribuovat, přeložit a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli připomínky, které nám předáte. Jsme a nemáme povinnost (1) zachovávat důvěrné připomínky; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) odpovědět na jakékoli připomínky.

Můžeme mít, ale nemají povinnost sledovat, upravovat ani odstraňovat obsah, který určujeme podle vlastního uvážení, jsou nezákonné, urážlivé, ohrožující, ohavné, hanlivé, pornografické, obscénní nebo jinak nevhodné nebo porušují duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto Smluvní podmínky.

You agree that your comments will not violate any right of any third-party, including copyright, trademark, privacy, personality or other personal or proprietary right. You further agree that your comments will not contain libelous or otherwise unlawful, abusive or obscene material, or contain any computer virus or other malware that could in any way affect the operation of the Service or any related website. You may not use a false e-mail address, pretend to be someone other than yourself, or otherwise mislead us or third-parties as to the origin of any comments. You are solely responsible for any comments you make and their accuracy. We take no responsibility and assume no liability for any comments posted by you or any third-party.

SECTION 10 – PERSONAL INFORMATION

Vaše podání osobních údajů prostřednictvím obchodu nebo webové stránky se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 - CHYBY, NEPŘESNOSTI A OMISE

Občas mohou na naší stránce nebo ve službě existovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagací, nabídek, poplatků za přepravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a měnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu nepředvídatelné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně po odeslání objednávky) .

Nebudeme povinni aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace v rámci služby nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách, včetně informací o cenách, s výjimkou požadavků zákona. Ve službě nebo na žádném souvisejícím webu by nemělo být stanoveno žádné datum aktualizace nebo obnovení, které by naznačovalo, že všechny informace ve službě nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů uvedených v Podmínkách poskytování služeb je zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; b) požadovat od ostatních, aby vykonávali nebo účastnili se jakýchkoli protiprávních činů; (c) porušovat mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví třetích osob; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předložit falešné nebo zavádějící informace; (g) nahrát nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní informace jiných osob; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl nebo škrábání; j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše užívání služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení jakéhokoli zakázaného použití. j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše užívání služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení jakéhokoli zakázaného použití. j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše užívání služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení jakéhokoli zakázaného použití.

SECTION 13 – DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY

We do not guarantee, represent or warrant that your use of our service will be uninterrupted, timely, secure or error-free.

We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable.

You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you.

You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk. The service and all products and services delivered to you through the service are (except as expressly stated by us) provided ‘as is’ and ‘as available’ for your use, without any representation, warranties or conditions of any kind, either express or implied, including all implied warranties or conditions of merchantability, merchantable quality, fitness for a particular purpose, durability, title, and non-infringement.

In no case shall Midarex Srl, our directors, officers, marketing managers, employees, affiliates, agents, contractors, interns, suppliers, distributors, service providers or licensors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, our liability shall be limited to the maximum extent permitted by law.

ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že společnost Midarex Srl a naše rodiče, dceřiné společnosti, partneři, partneři, důstojníci, obchodníci, ředitelé, agenti, dodavatelé, poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatelé, dodavatelé, stáže a zaměstnanci neškodí včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které vznikly jakoukoli třetí stranou z důvodu vašeho porušení těchto smluvních podmínek nebo dokumentů, které obsahují, nebo porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 - NEDOSTATELNOST

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto smluvních podmínek je považováno za protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, je toto ustanovení naprosto vymahatelné v nejvyšším rozsahu povoleném platným právem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek Služby, toto určení nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ

Povinnosti a závazky stran, které vznikly před datem ukončení, přežijí ukončení této smlouvy pro všechny účely.

Tyto smluvní podmínky jsou účinné, dokud nebudou vypovězeny vy nebo nás. Tyto Smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit tím, že nás oznámíte, že již nechcete využívat naše služby nebo přestanete používat naše stránky.

Pokud se nám podle našeho názoru nezdaří, nebo se domníváme, že jste se nezdařil, dodržet jakýkoli termín nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek, můžeme také tuto smlouvu kdykoli vypovědět bez výpovědi a zůstanete odpovědní za všechny splatné částky a včetně data ukončení; a / nebo podle toho vám může odepřít přístup k našim službám (nebo k jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 - VŠEOBECNÁ SMLOUVA

Nesplnění nebo uplatnění jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení.

Tyto smluvní podmínky a veškeré zásady nebo pravidla provozu, které jsme zveřejnili na tomto webu nebo ve vztahu k Službě, představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby a nahrazuje předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy , ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, předchozích verzí Smluvních podmínek).

Jakékoli nejednoznačnosti při interpretaci těchto Smluvních podmínek nebudou vykládány vůči navrhovateli.

ODDÍL 18 - PRÁVNÍ PŘEDPISY

Tyto smluvní podmínky a veškeré samostatné smlouvy, kterými poskytujeme služby, se řídí a vykládají v souladu se zákony společnosti Midarex Srl prostřednictvím společnosti Zucchi 1 20900 Monza (MB) ITÁLIE.

ODDÍL 19 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejnovější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat naše webové stránky o změnách. Vaše pokračování v používání nebo přístupu na naši webovou stránku nebo službu po zveřejnění změn těchto smluvních podmínek představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 20 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Otázky týkající se smluvních podmínek byste nám měli zaslat na adrese sales@ruggetech.com.